eBankarstvo

Otvaranje računa

Otvaranje računa

Kontakt

Za posredovanje prilikom trgovanja financijskim instrumentima prepustiti brokerima HPB-a, obratite nam se na adresi HPB d.d., Odjel brokerskih poslova,  Strojarska 20/7 kat, 10000 Zagreb ili nas kontaktirajte e-mailom na brokeri@hpb.hr ili telefonom na broj 01 4888 222 kako bismo ugovoriti sastanak na kojem ćemo porazgovarati o vašim ulagačkim željama i mogućnostima.

Što trebam od dokumentacije?

  • Presliku izvoda iz sudskog registra ne stariju od 30 dana – za strane pravne osobe izvod mora biti u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku
  • Presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD
  • Presliku potpisnog kartona temeljem kojeg je otvoren račun ili presliku ugovora o žiro-računu
  • Preslika osobnih iskaznica ili putovnica osoba ovlaštenih za zastupanje društva
  • Broj računa investitora u SKDD-u ili skrbničkog računa za namiru
  • LEI - LEI broj (legal entity identifier) kojeg u Republici Hrvatskoj izdaje Zagrebačka burza d.d. Dodatne informacije o LEI oznaci, te sve lokalne operatere koji su ovlašteni izdati LEI broj možete pronaći ovdje.