eBankarstvo

Obavijest poslovnim klijentima o potrebi ažuriranja podataka


Hrvatska poštanska banka kontinuirano prikuplja podatke u svrhu provedbe dubinske analize i ispunjavanja zakonskih i regulatornih obveza koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih provedbenih propisa, Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza te Općeg poreznog zakona. Voditelji poslovnog odnosa kontaktirat će vas i dostaviti popis obvezne propisane dokumentacije koju je Banka dužna prikupiti u skladu sa zakonom te u slučaju potrebe od vas zatražiti i dodatnu dokumentaciju. Za više informacija možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa.
Povratak na novosti