eBankarstvo

Obavijest o sklapanju Ugovora o pripajanju Pronam Nekretnina d.o.o.

14.11.2022
Obavijest o sklapanju Ugovora o pripajanju Pronam Nekretnina d.o.o.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva ulica 4, je objavom od 21. rujna 2022. godine obavijestila investicijsku javnost o pokretanju postupka pripajanja društva kćeri Pronam Nekretnine d.o.o., u kojem drži sve udjele.

Obavještava se investicijska javnost da su dana 11. studenoga 2022. godine HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva ulica 4, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698, OIB: 87939104217, kao društvo preuzimatelj (u daljnjem tekstu: Banka) i Pronam Nekretnine d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska ulica 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080413774, OIB: 52440723676 (u daljnjem tekstu: Pronam nekretnine), kao društvo koje se pripaja, sklopili Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću dioničkome društvu (u daljnjem tekstu: Ugovor o pripajanju).

Ugovor o pripajanju je predan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 11. studenoga 2022. godine.

S obzirom na činjenicu da Banka drži 100% temeljnoga kapitala društva koje se pripaja, u smislu odredbe čl. 531. st. 1., u vezi sa čl. 549. Zakona o trgovačkim društvima, upozoravaju se dioničari Banke čiji udjeli zajedno dosižu najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala da imaju pravo zahtijevati da se sazove glavna skupština radi odlučivanja o davanju odobrenja na Ugovor o pripajanju. U slučaju korištenja navedenog prava, zahtjev za sazivanje glavne skupštine molimo da bude podnesen najkasnije u roku od 14 dana.

Ugovor o pripajanju, sukladno čl. 63. Zakona o kreditnim institucijama, može steći valjanost tek po dobivanju odobrenja Hrvatske narodne banke za pripajanje, o kojem će javnost biti pravovremeno obavještena.

Ugovor o pripajanju dostupan je na internetskoj stranici Banke, zajedno sa ostalom dokumentacijom koja je predmet objave prema zakonu vezano uz transakciju pripajanja.

Izvršenim pripajanjem neće doći do povećanja temeljnoga kapitala Banke kao društva preuzimatelja. Pripajanje rezultira samo prijenosom imovine i obveza Pronam Nekretnina na Banku, dok ne rezultira promjenama u dioničarskoj strukturi Banke. Slijedom navedenog, položaj svakog dioničara Banke u odnosu na njegov udio u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima ostaje nepromijenjen.
Povratak na novosti