eBankarstvo

Novčano tržište

Ostvarite dodatnu zaradu.
Za ugovaranje sastanka obratite nam se na e-mail adresu hpb.riznica@hpb.hr ili na broj tel. 01 4804 496.
Novčano tržište

Depoziti

Ukamaćivanje novčanih viškova po kamatnim stopama koje odražavaju kretanje referentnih kamatnih stopa na novčanim tržištima s dospijećem do 1 godine.
 
  • Ostvarivanje dodatne zarade
  • Bolje upravljanje vlastitim novčanim tokom

Trezorski zapisi

Trezorski zapisi predstavljaju kratkoročne vrijednosne papire koji se kupuju uz diskont na aukcijama Ministarstva financija svakog utorka. 

Rokovi dospijeća su 91, 182 i 364 dana. Cijena se izražava kao diskontna cijena za 100 kuna nominalnog zapisa, a po dospijeću Ministarstvo financija investitorima isplaćuje nominalni iznos dospjelih trezorskih zapisa.
 
  • Ostvarivanje dodatne zarade
  • Trezorski zapisi uvršteni su u depozitorij Središnje depozitarne agencije čime je olakšana namira u trgovanju na sekundarnom tržištu

Komercijalni zapisi

Komercijalni zapis predstavlja kratkoročni dužnički vrijednosni papir koji izdaje poduzeće s ciljem prikupljanja sredstva na tržištu. Izdavatelj se po dospijeću obvezuje isplatiti nominalni iznos imatelju.

Repo poslovi

Repo posao predstavlja posudbu ili plasman novčanih sredstava uz zalog vrijednosnih papira na određeni rok uglavnom do godine dana. Ovaj instrument služi za podmirenje kratkoročnih potreba za likvidnim sredstvima.
 
  • Premošćivanje manjka kratkoročne likvidnosti bez jednokratne prodaje vrijednosnih papira
  • Bolje upravljanje vlastitim novčanim tokovima
  • Jeftinije zaduživanje