eBankarstvo

Najave izmjene i dopune Općih uvjeta za poslovne subjekte

Obavještavamo vas da će od 01. siječnja 2023. godine biti u primjeni novi opći uvjeti za kartice poslovnih subjekata, limiti i naknade.