eBankarstvo

Najava izmjene i dopune Općih uvjeta za prihvat kartica

Obavještavamo vas da će od 01. siječnja 2023. godine biti u primjeni Opći uvjeti za prihvat kartica za poslovne subjekte i Općih uvjeta za prihvat kartica na Internetu za poslovne subjekte.