eBankarstvo

Mirenje/alternativno rješavanje potrošačkih sporova

HPB kao prva banka u Hrvatskoj se obvezala na alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

HPB je prva banka u Hrvatskoj
koja je uvela mogućnost da klijenti koji u neposrednom kontaktu s Bankom nisu riješili svoj prigovor odaberu jedno od dva tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova:

Hrvatska udruga za medijaciju
Kneza Mislava 12, 10 000 zagreb
e-mail: [email protected]
www.mirenje.hr

Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb
e-mail: [email protected]
www.hgk.hr

Banka će prihvatiti i drugo nadležno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koje je odabrao potrošač i sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja potrošačkog spora.

Ukoliko ste potrošač tada možete podnijeti prijedlog za mirenje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje mirenje odnosno pokrenuti alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih sporova u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Ako ste kao potrošač s Bankom zaključili ugovor o online prodaji ili uslugama imate pravo podnijeti pritužbu putem platforme za online rješavanje sporova.
Poveznica na platformu za online rješavanje sporova (Platforma za ORS) je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

Banka je omogućila učinkovito i jeftinije rješavanje potrošačkih sporova i na taj način unaprijedila sustav zaštite potrošača. Prihvaćanjem alternativnog rješavanja potrošačkih sporova Banka nastoji na miran način riješiti spor sa potrošačem bez pokretanja sudskog postupka čije trajanje je duže i skuplje za klijenta i Banku.

Sustavnim upravljanjem kvalitetom usluge Banka kontinuirano smanjuje broj prigovora, a najveći broj, preko 70%, zaposlenici Banke rješavaju unutar 24 sata odnosno pri prvom kontaktu sa klijentom. Po relevantnim istraživanjima o zadovoljstvu klijenata HPB zauzima visoko mjesto po njihovim preporukama, a još kvalitetnijom uslugom i djelotvornijim sustavom upravljanja prigovorima želimo opravdati povjerenje 600 tisuća klijenata.