eBankarstvo

Margin kredit

Na današnji dan na marginu nema prekoračenih limita te je moguće kupovati sve instrumente sa liste.
Margin kredit

Što je margin kredit?

  • Vrsta kredita - Kratkoročni kunski kredit za kupnju financijskih instrumenata za fizičke osobe i pravne subjekte.
  • Namjena kredita - Kupnja financijskih instrumenata koji su uvršteni na Listu financijskih instrumenata za margin kredite, a sukladno dnevno utvrđenim limitima ulaganja za pojedini financijski instrument.
  • Iznos kredita - Do 100% vrijednosti založenih financijskih instrumenata, minimalno 50.000 kuna, a maksimalno 2.000.000,00 kuna.
  • Rok otplate- Do 12 mjeseci. Korisnik kredita ima mogućnost produženja roka otplate kredita (prolongat) na način i pod uvjetima navedenim u Uvjetima za odobravanje margin kredita.
  • Kamatna stopa (redovna) - 7,90% godišnje, fiksna.
  • Naknada za obradu kredita - 0,70% jednokratno od iznosa kredita i naplaćuje se iz sredstava kredita pri zaključenju ugovora o kreditu.