eBankarstvo

Margin kredit

Na današnji dan na marginu nema prekoračenih limita te je moguće kupovati sve instrumente sa liste.
Margin kredit

Što je margin kredit?

  • Vrsta kredita - Kratkoročni kredit za kupnju financijskih instrumenata za fizičke osobe i pravne subjekte.
  • Namjena kredita - Kupnja financijskih instrumenata koji su uvršteni na Listu financijskih instrumenata za margin kredite, a sukladno dnevno utvrđenim limitima ulaganja za pojedini financijski instrument.
  • Iznos kredita - Do 100% vrijednosti založenih financijskih instrumenata, minimalno 6.000 eura (45.207,00 kuna), a maksimalno 260.000 eura (1.958.970,00 kuna).
  • Rok otplate- Do 12 mjeseci. Korisnik kredita ima mogućnost produženja roka otplate kredita (prolongat) na način i pod uvjetima navedenim u Uvjetima za odobravanje margin kredita.
  • Kamatna stopa (redovna) - 6% godišnje, fiksna.
  • Naknada za obradu kredita - 0,50% jednokratno od iznosa kredita i naplaćuje se iz sredstava kredita pri zaključenju ugovora o kreditu.