eBankarstvo

Krediti za trajna obrtna sredstva

Financirajte obrtna sredstava dugoročno i osigurajte stabilno  poslovanje.
Krediti za trajna obrtna sredstva

Za što mogu iskoristiti kredit za trajna obrtna sredstva?

  • Za dugoročno financiranje obrtnih sredstava koja se konstantno upotrebljavaju u poslovnom ciklusu
  • Za dugoročno financiranje obrtnih sredstava potrebnih u proizvodnji
  • Za dugoročno poboljšanje ostalih poslovnih aktivnosti
  • Za refinanciranje dugoročnih kredita u drugim bankama

Koje su prednosti kredita za trajna obrtna sredstva?

  • Mogućnost korištenja kredita u više tranši
  • Iznos, valuta i dinamika otplate kredita prema vašim potrebama
  • Duži rokovi povrata kredita i mogućnost počeka
  • Instrumenti osiguranja određuju se u dogovoru s Bankom