eBankarstvo

Krediti za obrtna sredstva

Financirajte tekuće poslovne aktivnosti i troškove u svakodnevnom poslovanju.
Krediti za obrtna sredstva

Za što se može koristiti kredit za obrtna sredstva?

  • Za financiranje kratkoročnih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima
  • Za financiranje tekućih troškova: plaćanje dobavljača, plaćanje sirovina i materijala, nabavu robe, zaliha, financiranje do naplate potraživanja od kupaca i slično kao i za financiranje sezonskih poslova

Koje su prednosti kredita za obrtna sredstva?

  • Financiranje svih kratkoročnih potreba
  • Instrumenti osiguranja prema dogovoru
  • Povrat prema dogovoru
  • Iznos i valuta kredita prema vašim potrebama
  • Brza otplata kredita u roku do jedne godine