eBankarstvo

Izmjena pasivnih kamatnih stopa

Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu fiksnih kamatnih stopa na nenamjenske depozite u kunama i stranim valutama te na depozite s višekratnim uplatama u kunama i eurima. Nove kamatne stope primjenjivat će se od 1. lipnja 2017., a dostupne su u ovom dokumentu.