eBankarstvo

Inovativnost

Inovativnost u poslovanju dio je HPB-ove korporativne kulture, a usluge i proizvodi Banke prilagođeni su različitim profilima i potrebama klijenata.
Inovativnost
Naglasak je na kvalitetnim i brzim uslugama, a primjenom novih tehnologija Banka definira tržišne trendove što sve generacije klijenata nagrađuju povjerenjem.