eBankarstvo

HPB pomaže poduzetnicima: Novi krediti za likvidnost


Novom suradnjom s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, a u cilju ublažavanja posljedica krize na hrvatsko gospodarstvo, Banka poduzetnicima omogućuje povoljnije financiranje obrtnih sredstava uz kamatnu stopu koja je za 0,75 postotnih bodova niža od redovne kamate. Krediti su namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzetnicima te srednje kapitaliziranim poduzećima (do 3.000 zaposlenih) koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u poteškoćama, a po Metodologiji za izračun COVID score FINA-e su ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i postoji potreba za dodatnim financiranjem. HPB odobrava kredite za likvidnost u iznosu do 35 milijuna kuna, a odobrena sredstva poduzetnici mogu koristiti za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovine, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja poduzetnika, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.  
Povratak na novosti