eBankarstvo

HPB omogućava kredite za likvidnost izvoznika


HPB će odobravati nove kredite za likvidnost izvoznicima, uključujući i turistički sektor, a HBOR će pritom osigurati do 50 posto iznosa glavnice, redovne ugovorene kamate, interkalarne i kamate u počeku. Program osiguranja portfelja kredita za likvidnost namijenjen je financiranju poslovnih subjekata koji su u zadnjoj poslovnoj godini za koju su dostupna službena financijska izvješća ostvarili najmanje 20 posto prihoda od izvoza. U osigurani portfelj mogu biti uključeni novi krediti za likvidnost s počekom do 1 godine i rokom otplate do 5 godina. Mjera osiguranja portfelja kredita za likvidnost u suradnji s HBOR-om traje do kraja 2020. i predstavlja jednu u nizu aktivnosti koje HPB provodi za ublažavanje posljedica krize na život i poslovanje u Hrvatskoj. „Realizacijom ovog Sporazuma s HBOR-om, Hrvatska poštanska banka će dodatno olakšati poslovanje hrvatskih poduzetnika osiguranjem nove likvidnosti za izvoznike. Od početka krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 u Hrvatskoj, HPB podržavajući napore Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu provodi opsežan program mjera za ublažavanje posljedica koje kriza ima na naše klijente i na cijelu našu ekonomiju. Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost omogućuje nam bržu i ciljanu podršku financiranja malih i velikih poduzetnika iz svih gospodarskih sektora koji su u prethodnoj godini ostvarili 20 posto prihoda od izvoza u poslovnim prihodima, a ova nova kreditna linija za likvidnost predviđa odobravanje počeka do 1 godine te rokove otplate do 5 godina,“ rekao je Marko Badurina, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke.  
Povratak na novosti