eBankarstvo

Financiranje malih i srednjih poduzeća (MSP) i srednje kapitaliziranih poduzeća (Mid-Cap)

Financiranje malih i srednjih poduzeća (MSP) i srednje kapitaliziranih poduzeća (Mid-Cap)
Realizirajte nove projekte namijenjene dugoročnim investicijama u:
  • materijalnu imovinu
  • nematerijalnu imovinu
  • obrtna sredstva za potrebe poslovanja

Financiranje je namijenjeno malim i srednje velikim poduzećima („MSP“) koja se definiraju kao poduzeća s manje od 250 zaposlenih (na puno radno vrijeme) ili srednje kapitaliziranim „MidCap“ poduzećima koja su definirana kao poduzeća s najmanje 250 te manje od 3.000 zaposlenika (na puno radno vrijeme).

Krediti za mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća u brojkama

 

Pogodnosti kredita u suradnji s EIB-om

  • Fiksna kamatna stopa
  • Zahvaljujući podršci EIB-a, ukoliko se odlučite na financiranje i zadovoljavate uvjete linije, imate mogućnost smanjenja kamatne stope od 0,25% (25 bazičnih bodova) godišnje u odnosu na visinu godišnje kamatne stope koja bi bila obračunata za kredit bez sudjelovanja EIB-a

Europska investicijska banka, kao financijska institucija Europske unije osnovana 1958. godine Rimskim sporazumom, uz lokalne financijske institucije sudjeluje u financiranju investicijskih programa koji su dio ciljeva Europske unije.