eBankarstvo

Eskont mjenica

Oblik kratkoročnog financiranja otkupom nedospjelih potraživanja vaših kupaca putem eskonta mjenica.
Eskont mjenica

Što je eskont mjenica?

Eskont mjenica je proizvod kojim Banka otkupljuje vaše mjenice prije roka njihova dospijeća, uz isplatu eskontirane (umanjene) nominalne vrijednosti mjenice za iznos troška financiranja (kamate i naknade).
 
Eskont mjenica vam pruža mogućnost financiranja otkupom mjenica izdanih od strane bonitetnih društava, a koje koristite kao instrument naplate svojih potraživanja.

Prednosti korištenja eskonta mjenica

  • Osiguranje financijskih sredstava na poslovnom računu koja možete odmah koristiti 
  • Poboljšanje vaše likvidnosti i boniteta 
  • Financijska sredstva možete iskoristiti za reinvestiranje sredstava u nove poslove ili za podmirenje obveza na vrijeme