eBankarstvo

Dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu

Odmah dostupna sredstva na poslovnom računu uslijed potrebe za likvidnošću.
Dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu

Za što se može koristiti prekoračenje po transakcijskom računu?

  • Za financiranje povremenih potreba za likvidnim sredstvima
  • Za fleksibilno i jednostavno povlačenje potrebnih sredstava do iznosa odobrenog prekoračenja

Koje su prednosti dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu?

  • Odobravanje kredita i povrat u eurima
  • Jednostavan povrat – svaki priljev automatski smanjuje dug
  • Ugovorena kamata obračunava se samo na iznos sredstava u korištenju i plaća se mjesečno
  • Brza otplata u roku do jedne godine