Stambena štednja

Posebna namjenska štednja s državnim poticajem koja uključuje mogućnost dobivanja dugoročnog stambenog kredita.

HPB i HPB Stambena štedionica

HPB Stambena štedionica d.d. u 100 postotnom je vlasništvu HPB-a. Osnovana prema posebnom Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.

U ponudi Štedionice:

Stambena štednja
 • Štedite za sigurniju budućnost
 • Sve štednje je moguće ugovoriti u kunama ili uz zaštitnu valutnu klauzulu EUR
 • Ugovaranjem štednje ugovarate i uvjete stambenog kredita unaprijed
 • Kredit ne morate realizirati po isteku štednje
 • Kredit možete realizirati i prije isteka štednje
 • Obiteljska štednja – svaki član obitelji može imati vlastiti ugovor o stambenoj štednji, vlastita državna poticajna sredstva, svoju ušteđevinu, a obitelj ostvaruje i veću dobit

Saznajte više »

Stambeni krediti HPB Stambene štedionice
 • Unaprijed poznati uvjeti. Ugovaraš danas za razdoblje od dvije ili pet godina.
 • Fiksna kamatna stopa za cijelo razdoblje otplate kredita
 • Stambenim kreditom možete financirati:
  1. kupnju nekretnineStana ili obiteljske kuće.
  2. opremanjeNamještaj, kućanski aparati, tehnički uređaji, oprema za grijanje ili hlađenje. stana ili obiteljske kuće
  3. adaptaciju stambenog objekta
  4. izgradnju i dogradnju stambenog objekta
  5. kupnju građevinske čestice
  6. komunalno uređenje građevinske čestice
  7. otplatu postojećeg stambenog kredita uzetog kod banke ili štedionice u Republici Hrvatskoj

Saznajte više »

Krediti za međufinanciranje HPB Stambene štedionice
 • Prije isteka ugovorenog razdoblja štednje
 • Moguće i odmah po sklapanju ugovora stambene štednje
 • Fiksna kamatna stopa za cijelo razdoblje otplate kredita

Saznajte više »

Imam li neke pogodnosti u HPB-u?

Stambena štednja u brojkama

 • DPSDržavna poticajna sredstva. za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini iznosi 1,80%
 • Kamatna stopa na štednju u kunama na 5 godina iznosi 1,85%
 • Kamatna stopa na štednju uz valutnu klauzulu EUR na 5 godina iznosi 1,25%
 • Fiksna kamatna stopa na stambeni kredit uz valutnu klauzulu EUR prve 2 godine iznosi 2,79% (EKS 3,26%), za preostalih 8 godina fiksna kamatna stopa iznosi 2,99% (EKS 3,17%)
 • Maksimalni iznosa kredita do 200.000 eura odnosno 1.500.000 kuna

Često postavljena pitanja

Štednja
Mogu li prijevremeno razročiti oročena sredstva i naplaćuje li Banka naknadu za tu uslugu?

U slučaju prijevremenog raskida oročenja Banka obračunava trenutno važeću kamatnu stopu za najbliži ostvareni rok štednje. Naknada za prijevremeni raskid depozita ne naplaćuje se ukoliko se ugovor raskida u roku od 15 dana od dana ugovaranja ili nakon proteka roka od 15 dana od dana zaključenja ugovora uz uvjet da je depozit barem jednom automatski obnovljen. Prijevremeni raskid depozita nakon proteka roka od 15 dana od dana zaključenja ugovora naplaćuje se 0,50% od iznosa koji se dalje ne oročava, minimalno 100 kuna, maksimalno 500 kuna.

Budući da mi uskoro ističe rok oročenja, zanima me koliko dana prije podizanja novčanog iznosa od 30 tisuća kuna moram najaviti svoj dolazak u poslovnicu?

Svoj dolazak potrebno je najaviti jedan dan prije podizanja oročenog depozita i to najkasnije do 14 sati, a dolazak se može najaviti i putem telefona u poslovnici Banke. Za iznose manje od 30 tisuća kuna najava nije potrebna.

Koji je najprimjereniji oblik štednje za male iznose?

Za male iznose najpogodnija je oročena otvorena štednja s višekratnim uplatama koju je moguće započeti s već 200 kuna ili 50 eura, dok iznose i dinamiku daljnjih uplata, kao i način uplaćivanja, birate sami u skladu s vašim mogućnostima.

Mogu li ugovoriti štednju putem internetskog bankarstva?

Internetsko bankarstvo HPB-a omogućuje online ugovaranje nenamjenski oročene i rentne štednje u kunama, eurima i američkim dolarima te oročene štednje s višekratnim uplatama u kunama i eurima. Najniži iznos uplate pri ugovaranju nenamjenski oročene štednje je 2.000 kuna, 500 eura ili 600 američkih dolara, a kod rentne štednje 10.000 kuna, 1.300 eura ili 1.700 američkih dolara. Najniži iznos pri ugovaranju oročenog depozita s višekratnim uplatama iznosi 200 kuna, odnosno 50 eura.

Koja je razlika između oročene štednje i štednje po viđenju?

Štednja po viđenju je oblik štednje u kojem u svakom trenutku možete raspolagati sredstvima na vašem računu. Na štednju po viđenju obračunava se niža kamatna stopa nego na oročenu štednju. Ukoliko raspolažete viškom sredstava, isplati se ugovoriti kratkoročnu ili dugoročnu oročenu štednju. Uz oročenu štednju ostvarit ćete viši prinos na ušteđevinu, a ako vam novac ipak zatreba prije isteka ugovorenog roka, Banka će vam obračunati kamatnu stopu važeću za najbliži ostvareni rok u kojem ste štedjeli.

Korisnike stambene štednje zanimaju i ove usluge