Sefovi

HPB usluga sigurne pohrane.

Što mi omogućuju HPB sefovi?

Što trebam od papira?

Fizičke osobe

Osobnu iskaznicu ili putovnicu

Pravne osobe
  1. Osobnu iskaznicu osobe ovlaštene za zastupanje
  2. Potpisni karton
  3. Pečat
Vezani dokumenti

Kako koristiti HPB sefove?

  • Pristup sefu imaju korisnik i opunomoćena osoba
  • Svaki korisnik sefa od Banke dobiva dva ključa za koje plaća polog i koji se nakon prestanka korištenja sefa vraća korisniku
  • Za vrijeme korištenja sefa u prostoru sa sefovima korisnik boravi sam, bez video nadzora
  • Sefovi se mogu koristiti tijekom radnog vremena poslovnice

Što mogu pohraniti u HPB sefovima?

U sefove nije dozvoljeno spremati predmete koji na bilo koji način mogu ugroziti sigurnost zaposlenika i drugih sefova Banke.