Zaprimanje i naplata inozemnih čekova

HPB je trenutno jedina banka u RH koja zaprima i naplaćuje inozemne čekove.

Koje vrste čekova HPB zaprima?

HPB preuzima isključivo bankarske čekove. HPB ne preuzima putničke čekove, Personal Money Order – privatni novčani nalog i Money Order – novčani nalog kao ni čekove od ovlaštenih mjenjača.

Na koji način HPB postupa sa čekovima?

HPB djeluje kao posrednik u poslovanju s inozemnim čekovima  na način da sukladno međunarodnim standardima provjeri sve elemente čeka te preusmjeri sredstva s računa izdavatelja čeka na račun korisnika čeka te nema utjecaj na sporazum između izdavatelja i korisnika čeka.

Naplaćuje li HPB naknadu za obradu čekova?

Banka naplaćuje naknadu za obradu čeka od korisnika inozemnog čeka  prilikom pologa ili preuzimanja inozemnog čeka na inkaso. Naknada se naplaćuje u kunama neovisno o valuti inozemnog čeka sukladno Odluci o naknadama.

Na koji način se može unovčiti inozemni ček?

Način unovčenja inozemnog čeka u HPB-u su inkaso i polog inozemnog čeka, a način unovčenja ovisi o iznosu i valuti na koji ček glasi.

Što trebam od papira?

Osim inozemnog čeka za potrebe unovčenja korisnik čeka mora imati u Banci otvoren transakcijski računu u odgovarajućoj valuti.

Inozemni čekovi u brojkama

Inkaso inozemnog čeka u ostalim valutama

Imam li neke pogodnosti u HPB-u?

HPB je trenutno jedina banka u RH koja zaprima i naplaćuje inozemne čekove.

Često postavljena pitanja

Zaprimanje i naplata inozemnih čekova
Što je to ček?
Ček je vrijednosni papir kojim izdavatelj čeka (trasant) daje nalog da se korisniku čeka (remitentu) isplati iznos koji je naveden na samom čeku.
Što je inozemni ček?
Inozemni ček podrazumijeva da je ček izdan izvan Republike Hrvatske, glasi na stranu valutu te je unovčiv u stranoj valuti.
Što ček mora sadržavati?
Ček mora sadržavati:
  • oznaku da je ček, napisanu u samom slogu isprave ili ako je ova izdana na stranom jeziku, izraz koji na tome jeziku odgovara pojmu čeka,
  • bezuvjetni uputu da se plati određena svota novca iz trasantovog pokrića,
  • ime onoga koji treba platiti (trasat),
  • mjesto gdje treba platiti,
  • oznaka dana i mjesta izdanja,
  • potpis onoga tko je ček izdao.
Što je polog čeka?
Polog čeka podrazumijeva preuzimanje čeka od korisnika čeka i polog na transakcijski račun korisnika u valuti čeka.
Što je inkaso čeka?
Inkaso čeka podrazumijeva preuzimanje čeka i slanje čeka na naplatu u inozemstvo prema banci kod koje se nalazi pokriće za prezentirani ček uz isplatu te odobrenje računa korisnika čeka, nakon primitka neopozivog pokrića od inozemne banke.

Korisnike loro čekova zanima i sljedeće: