Izravno terećenje i SEPA izravno terećenje

Zašto trošiti vrijeme, energiju i dodatni novac na plaćanje računa?
S uslugom izravnog terećenja Banka plaća moje račune na vrijeme i po povoljnim naknadama.

Izravno terećenje je usluga kojom vlasnik transakcijskog računa pristaje da Banka, umjesto njega, izvršava plaćanja određenim izdavateljima računa prijenosom s njegovog transakcijskog računa na račun izdavatelja računa automatski i pravovremeno.

SEPA je inicijativa Europske Unije s ciljem uspostavljanja jedinstvenoga sustava plaćanja u kojem pravne i fizičke osobe mogu vršiti i primati plaćanja pod istim uvjetima i s istim pravima i obvezama.

HPB od 2017. godine pruža uslugu izvršavanja SEPA izravnih terećenja prema izdavateljima računa koji su se prilagodili SEPA pravilima za izravna terećenja u kunama.

Za što mogu koristiti izravno terećenje odnosno SEPA izravno terećenje?

Popis poslovnih subjekata koji izravna terećenja izvršavaju po SEPA shemi
 1. A1 Hrvatska d.o.o.
 2. Adriatic Slovenica d.d.
 3. Generali Osiguranje d.d.
 4. Grawe Hrvatska d.d.
 5. HEP Opskrba d.o.o.
 6. Hrvatska radiotelevizija
 7. Hrvatski telekom d.d.
 8. Sava osiguranje d.d.
 9. Tele 2 d.o.o.
 10. Triglav osiguranje d.d.
 11. UNIKOM d.o.o.

Što je potrebno za ugovaranje izravnog terećenja odnosno SEPA izravnog terećenja?

 • Potrebno je biti vlasnik transakcijskog računa
 • Predočiti važeći identifikacijski dokument
 • Predočiti bankovnu karticu računa s kojeg će se vršiti plaćanje
 • Priložiti račun za koji se ugovara izravno terećenje
 • Popuniti i predati obrazac Suglasnost za izvršenje platnih transakcija izravnim terećenjem u Banci ili kod primatelja plaćanja
 • Popuniti i predati obrazac SEPA Suglasnost za Osnovno izravno terećenje računa za uslugu SEPA izravnog terećenja primatelju plaćanja ili u Banci ako primatelj plaćanja i Banka tako ugovore

Koje su prednosti podmirivanja računa izravnim terećenjem odnosno SEPA izravnim terećenjem?

Izravno terećenje i SEPA izravno terećenje u brojkama

Usporedba postojeće usluge izravnog terećenja i SEPA izravnog terećenja

Kliknite + za odabir dvije ili tri stavke koje želite usporediti.
Izravno terećenje/ovlašteno povlačenje
SEPA izravno terećenje

Često postavljena pitanja

Poslovanje s fizičkim osobama
Kako glasi SWIFT Banke?

SWIFT Banke je HPBZHR2X.

Mogu li slijepe ili nepismene osobe otvorit tekući račun?

Nepismene osobe prihvaćaju opće uvjete Banke stavljanjem otiska prsta na obrazac Ugovora. Slijepe ili slabovidne osobe prihvaćaju opće uvjete Banke kao i sve druge, poslovno sposobne osobe vlastoručnim potpisom na obrazac Ugovora. Zaposlenik Banke je dužan pročitati opće uvjete poslovanja s fizičkim osobama nepismenoj, slijepoj ili slabovidnoj osobi. Nepismena ili slijepa osoba može biti u pratnji s osobom od povjerenja koja će joj pročitati – objasniti ugovore, opće uvjete i ostalu dokumentaciju te ujedno može provjeriti ispravnost unesenih podataka koje nepismena ili slijepa osoba ne bi mogla samostalno i pravovremeno uočiti.

Želim zatvoriti svoj tekući račun u banci. Što trebam učiniti?

Tekući račun možete zatvoriti u poslovnicama Banke ili poštanskim uredima, a potrebno je sljedeće:

 • vratiti karticu tekućeg računa vlasnika i opunomoćenika ukoliko postoje
 • vratiti uređaje za identifikaciju klijenta (token) te druge isprave i dokumente vezane za poslovanje po računu
 • podmiriti sve obveze po računu i kreditnim karticama vezanim uz isti
Kako glasi IBAN Banke?

IBAN Banke je HR46 2390 0011 0700 0002 9.

Tko može otvoriti tekući račun u HPB-u?

Tekući račun može otvoriti:

 • poslovno sposobna fizička osoba, rezident i nerezident;
 • maloljetna osoba u radnom odnosu;
 • maloljetna osoba uz zakonskog zastupnika;
 • osoba pod skrbništvom uz skrbnika.
Nisam državljanin Republike Hrvatske, što mi je potrebno za otvaranje računa u Banci?

Strani državljani mogu otvoriti račun u poslovnici Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) koji je prethodno izdala Porezna uprava RH.  

Može li se ukinuti trajni nalog?

Trajni nalog može se ukinuti na zahtjev vlasnika transakcijskog računa u poslovnici Banke ili poštanskom uredu.  

Što je to trajni nalog?

To je nalog kojim vlasnik transakcijskog računa ovlašćuje Banku da u njegovo ime i za njegov račun obavlja redovita plaćanja. On se može ugovoriti u jednakim ili različitim iznosima, a prilikom njegovog ugovaranja određuje se i datum izvršavanja naloga.

Može li opunomoćena osoba po transakcijskom računu zadati trajni nalog po istom?

Ne može. To može učiniti samo vlasnik transakcijskog računa.

Mogu li se u HPB-u naplatiti čekovi neke inozemne banke?

Čekovi inozemne banke, izuzev čekova u valuti USD ili AUD, se mogu naplatiti u svim poslovnicama Banke. Od 2016. godine Banka više ne zaprima putničke čekove.

Nasljednik sam po računu preminule osobe. Kome se moram javiti i što mi je od dokumentacije potrebno?

Potrebno je da se nasljednik/ci jave u poslovnicu Banke ili poštanski ured s važećim osobnim dokumentom i pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju (original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika). Ukoliko ostavinska rasprava nije pokrenuta i postoji mogućnost da će izdavanje rješenja o nasljeđivanju zahtijevati duže razdoblje Banku je potrebno obavijestiti o smrti vlasnika računa donošenjem smrtnog lista u poslovnicu Banke ili poštanski ured.

Postoji li mogućnost otvaranja računa iz inozemstva bez osobnog dolaska u poslovnicu Banke?
Banka može i temeljem propisno ovjerene specijalne punomoći i identifikacijskog dokumenta uspostaviti poslovni odnos s klijentom. Specijalnu punomoć i identifikacijski dokument ovjerava domaće ili strano nadležno tijelo sukladno posebnim propisima. Ovjera dokumenata (specijalna punomoć) ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca za nerezidenta odnosno 6 (šest) mjeseci za rezidenta. U specijalnoj punomoći moraju biti navedeni svi potrebni identifikacijski podaci, pravne radnje i poslovi koje opunomoćenik može u ime i za račun vlasnika obavljati. Račun se blokira i tek kad na račun bude doznačena prva uplata s računa klijenta otvorenog u drugoj kreditnoj instituciji ili se klijent (vlasnik računa) osobno identificira u Banci račun se može deblokirati, izdati kartice za raspolaganje te se (sukladno punomoći ili na zahtjev vlasnika računa) mogu ugovoriti usluge izravnog bankarstva. Sva sredstva koja se proknjiže na novootvoreni račun prije sredstava doznačenih s računa otvorenog na ime klijenta iz druge kreditne institucije (banke), odnosno prije osobne identifikacije klijenta u poslovnici Banke, moraju se vratiti uplatitelju umanjena za troškove slanja te se u navedenom slučaju račun treba zatvoriti.
Hoće li banka izvršiti trajni nalog ako na transakcijskom računu nemam osigurana sredstva za njegovo izvršenje?

Izvršenje trajnog naloga, za koje na dan dospijeća nisu osigurana sredstva na transakcijskom računu s kojeg se izvršava plaćanje, provodi se na sljedeći način:

 • za kredit odobren u Banci sve dok se u cijelosti ne naplati dospjeli anuitet
 • 25 dana za trajne naloge u korist kredita po mandatnim poslovima
 • 15 dana za trajne naloge u korist računa fizičkih osoba otvorenih u Banci
 • 7 dana za trajne naloge u korist računa otvorenih u drugim bankama.

Istekom navedenog roka, ukoliko se trajni nalog nije izvršio, Banka će vam dostaviti Obavijest o neizvršenju trajnog naloga i naplatiti naknadu sukladno važećim naknadama Banke. Nakon tri uzastopna neizvršenja Banka zatvara trajni nalog.

Gdje mogu otvoriti devizni račun i što mi je potrebno od dokumenata da bih ga otvorio?

Devizni račun možete otvoriti u poslovnicama Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u). Otvaranje računa je besplatno.

Na kućnu adresu dobivam izvatke po tekućem računu koji mi nisu potrebni i želio bih ukinuti tu uslugu. Što je potrebno učiniti?

Zahtjev za ukidanjem slanja izvatka na kućnu adresu možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Banke ili poštanskom uredu. Osim usluge slanja izvatka na kućnu adresu, Banka nudi mogućnost slanja izvatka putem email-a, a izvadak o promjenama stanja i transakcijama po računu možete  zatražiti u svim poslovnicama Banke.

Što je potrebno napraviti kako bih aktivirao SMS/E-mail uslugu i koliki je mjesečni trošak usluge?

Potrebno je ispuniti zahtjev za aktivaciju SMS/E-mail usluge u najbližoj poslovnici Banke ili poštanskom uredu.
Naknade za korištenje SMS/Email usluge možete pronaći ovdje.  

Kako mogu provjeriti stanje svog tekućeg računa?
Provjeru stanja vašeg računa možete izvršiti pozivom na broj 072 472 472. Nakon uspostave veze na vašem telefonu birajte 1. Nakon toga je potrebno unijeti broj vašeg tekućeg računa te prve četiri znamenke vašeg osobnog identifikacijskog broja (OIB-a). Na taj način dobivate informaciju o stanju vašeg računa i visini prekoračenja.

Korisnike izravnih terećenja i SEPA izravnih terećenja zanima i sljedeće: