Krediti za pripremu turističke sezone - HPB - Hrvatska poštanska banka

Krediti za pripremu turističke sezone

Vrsta kredita

Namjenski kredit za pripremu turističke sezone.

Korisnik kredita

Korisnik kredita može biti građanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji ima rješenje za bavljenje turističkom djelatnošću, odnosno ima status iznajmljivača stanova, soba, postelja i organizacijskih mjesta u kampovima ili koji primanja ostvaruju radom izvan samostalne turističke djelatnosti, a raspolažu turističkim resursima koje će se koristiti kao izvor dodatnog ili osnovnog prihoda.

Korisnik kredita može biti i član njegove uže obitelji uz sudužništvo nositelja rješenja. 

Namjena kredita

a) Izgradnja, uređenje, adaptacija, rekonstrukcija, dogradnja, opremanje soba, apartmana, kuća za odmor, kampova, ugostiteljskih objekata i bazena te refundacija vlastitih sredstava korisnika kredita uloženih za navedene namjene u prethodna 3 mjeseca.

b) Kupnja plovila ili druge opreme u svrhu obavljanja turističke djelatnosti.

c) Refinanciranje postojećih turističkih kredita ugovorenih u Banci i drugim bankama. 

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
  • od 20.000 do 2.000.000 HRK
  • od 2.500 do 250.000 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja kredita
Rok otplate kredita

Od 13 do 240 mjeseci

sudionici u kreditnom poslu ne smiju biti stariji od 75 godina u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta

Godišnja kamatna stopa VALUTA EUR KN
KLIJENTI*

Od 3,24% do 4,24% 

vezana uz 6M NRS1 za EUR**

Od 4,16% do 5,16%

vezana uz 6M NRS1 za HRK***
OSTALI

Od 4,14% do 4,74%

vezana uz 6M NRS1 za EUR**

Od 5,06% do 5,66%

vezana uz 6M NRS1 za HRK***

visina kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu Korisnika kredita i Banke te o unaprijed određenim objektivnim parametrima s kojima će Banka Korisnika kredita upoznati prije sklapanja Ugovora o kreditu
Naknada
  • 1,00% od iznosa kredita (maksimalno 350,00 EUR, u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja kredita)
  • 1,00% od iznosa kredita (maksimalno 2.500,00 HRK)
Rok korištenja kredita

Do 12 mjeseci.

Način plaćanja kamate za vrijeme korištenja kredita jednak je načinu otplate kredita te može biti: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.

Nakon proteka roka korištenja kredita od 6 mjeseci, Banka će na preostali neiskorišteni iznos kredita mjesečno obračunavati naknadu u visini od 1% od preostalog neiskorištenog iznosa kredita.

*Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.

**visina 6-mjesečnog NRS1 za EUR od 01.07.2017. iznosi 1,14%.

***visina 6-mjesečnog NRS1 za HRK  od 01.07.2017. iznosi 0,90%.

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: