Kredit za podmirenje dopuštenog prekoračenja - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kredit za podmirenje dopuštenog prekoračenja

Vrsta kredita

Namjenski gotovinski kredit u kunama za podmirenje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu u HPB-u.

Banka nudi dva modela kreditiranja:
Model A - kratkoročni namjenski gotovinski kredit
Model B - dugoročni namjenski gotovinski kredit

Korisnik kredita

Kredit se odobrava klijentima Banke kojima je Banka ukinula ili umanjila dopušteno prekoračenje po tekućem računu. Za kratkoročne kredite nositelj kredita može biti samo vlasnik tekućeg računa, a za dugoročne kredite nositelj kredita može biti i opunomoćenik po tekućem računu. Za iznos odobrenog kredita umanjuje se ili se u potpunosti podmiruje dopušteno prekoračenje po tekućem računu.
U slučaju kada je klijent kreditom podmirio ukupno dopušteno prekoračenje, a ima pravo na prekoračenje do visine prosječnog mjesečnog priljeva u posljednja 3 mjeseca isto se može odobriti tek nakon proteka roka od 6 mjeseci ukoliko je otplata svih mjesečnih obveza po svim osnovama uredna.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
Do 40.000,00 kn.
Rok otplate kredita Ovisno o modelu kredita:
  • Model A: 12 mjeseci
  • Model B: od 13 do 48 mjeseci
Godišnja kamatna stopa

Redovna kamatna stopa:

  • Model A: FIKSNA 9,41%
  • Model B: Varijabilni dio 6M NRS1 za HRK**Fiksni dio 7,74%; Kamatna stopa 8,64% 
Naknada Bez naknade

*Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.
**visina 6-mjesečnog NRS1 za HRK od 01.07.2017. iznosi 0,90%.