Limit po karticama - HPB - Hrvatska poštanska banka

Limit po karticama

Hrvatska poštanska banka iz sigurnosnih razloga određuje za svaku pojedinu karticu dnevne limite potrošnje (za debitne kartice i četverodnevne limite) te limite broja transakcija. Ovi limiti mogu se mijenjati na zahtjev korisnika, u skladu s potrebama i navikama korištenja kartica.


Pošta & HPB MasterCard kartica
Dnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
2.000,00 kn
7 6.000,00 10
30-dnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
2.000,00 kn
21
Jednak limitu potrošnje
30

 

Debit MasterCard beskontaktna kartica
Dnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
5.000,00 kn
8 10.000,00 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
8.000,00 kn
56 15.000,00 70

 

Maestro kartica tekućeg računa
Dnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
5.000,00 kn
8 10.000,00 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
8.000,00 kn
56 15.000,00 70

 

VISA Electron kartica tekućeg računa
Dnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
5.000,00 kn
8 10.000,00 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
8.000,00 kn
56 15.000,00 70

 

Maestro kartica žiro računa
Dnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
4.000,00 kn
8 6.000,00 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
6.000,00 kn
56 9.000,00 70

 

MasterCard kreditne kartice
Dnevni limit potrošnje
30-dnevni limit broja transakcija
 podizanje gotovine
 plaćanje
 IZNOS  BROJ TRANSAKCIJA IZNOS
 BROJ TRANSAKCIJA  PODIZANJE GOTOVINE
 PLAĆANJE
 5.000,00 kn
 7  6.000,00 kn
 10  21  30

 

MasterCard kartice s odgodom plaćanja
Dnevni limit potrošnje
30-dnevni limit broja transakcija
podizanje gotovine
plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS
BROJ TRANSAKCIJA PODIZANJE GOTOVINE
PLAĆANJE
5.000,00 kn
7 6.000,00 kn
10 21 30

 

MasterCard Zlatne kartice
Dnevni limit potrošnje
30-dnevni limit broja transakcija
podizanje gotovine
plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS
BROJ TRANSAKCIJA PODIZANJE GOTOVINE
PLAĆANJE
10.000,00 kn
7 10.000,00 kn
10 21 30

 

VISA kartica na rate
Dnevni limit potrošnje
30-dnevni limit broja transakcija
podizanje gotovine
plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS
BROJ TRANSAKCIJA PODIZANJE GOTOVINE
PLAĆANJE
3.000,00 kn
7 6.000,00 kn
10 21 30

 

VISA prepaid kartica s nadoplatom
Maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu 50.000,00 kn
Dnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
5.000,00 kn
8 10.000,00 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
8.000,00 kn
56 15.000,00 70

 

VISA prepaid poklon kartica
Maksimalni broj uplata na karticu 1 transakcija uplate
Maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu 1.000,00 kn
Dnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.000,00 kn
8 1.000,00 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovine
Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.000,00 kn
56 1.000,00 70


Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: