CRO Visa kartica

Putujte i plaćajte Hrvatskom turističkom karticom

Ostvarite dodatne pogodnosti korištenjem turističke kartice prilikom plaćanja na određenim lokacijama.

Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj može isplatiti naknadu na CRO karticu koja se sastoji od neoporezivog dijela do visine 2.500,00 kuna ili drugog neoporezivog iznosa koji će biti propisan.

Za što mogu koristiti CRO Visa karticu?

Jednostavno i brzo plaćanje usluga definiranih Javnim pozivom Ministarstva turizma isključivo u Republici
Hrvatskoj na sljedećim prodajnim mjestima:

Kako do CRO Visa kartice?

Tko može zatražiti CRO Visa karticu?

Sve zaposlene osobe u Republici Hrvatskoj čiji se poslodavci odluče za isplatu naknade namijenjene odmoru svojim djelatnicima preko CRO Visa kartice.

Koje su karakteristike CRO Visa kartice?
 • Debitna beskontaktna kartica vezana uz transakcijski račun za posebne namjene
 • Kartica se može koristiti isključivo za plaćanje na fizičkim prodajnim mjestima definiranih Javnim pozivom Ministarstva turizma
 • Nije moguća kupovina putem interneta kao ni podizanje i polaganje gotovog novca
 • CRO Visa kartica je neprenosiva, s rokom valjanosti od 4 godine
 • Transakcije iznad 250 kn autoriziraju se PIN-om u svrhu autentifikacije klijenta
 • Upit u stanje računa i promjenu PIN-a može se napraviti besplatno na bankomatima HPB-a
 • Korisnik može koristiti karticu do visine raspoloživih sredstava na transakcijskom računu vezanom uz karticu
 • Naknada za izdavanje CRO Visa kartice iznosi 50 kuna te će se obračunati automatizmom zadnji radni dan u mjesecu
Koje su karakteristike transakcijskog računa CRO Visa kartice?
 • Banka ne odobrava prekoračenje po transakcijskom računu i ne naplaćuje naknadu za vođenje računa
 • Sredstva na račun CRO kartice se mogu nadoplatiti isključivo na slijedeće načine:
  • bezgotovinskim prijenosom u zemlji sa transakcijskog računa poslodavca
  • bezgotovinskim prijenosom u zemlji sa računa korisnika ili treće osobe
 • Polaganje ili podizanje gotovog novca po transakcijskom računu uz koji je vezana CRO Visa kartica nije moguće
 • Sredstava po transakcijskom računu nisu izuzeta iz ovrhe i na njih se ne obračunava kamata
 • Klijent ne može dati punomoć drugoj osobi za raspolaganje sredstvima na računu
 • Ukoliko korisnik ne želi više koristiti CRO karticu sva preostala sredstva na računu CRO kartice može isključivo iskoristiti za plaćanje predviđenih usluga prije zatvaranja računa
 • Banka će jednom mjesečno klijentu dostaviti Izvod o promjenama i stanju na računu te jednom godišnje o obračunatim naknadama po računu, kao i za ostale transakcijske račune