Portfelji

Investicijske odluke prepustite nama.

Portfelji su specijalizirana usluga HPB-a putem koje vaša novčana sredstva možete provjeriti Banci na upravljanje. Vaš investicijski savjetnikZa financijsko savjetovanje obratite se HPB stručnom timu. sukladno vašim preferencijama i željama oblikuje i upravlja vašim portfeljem.

Koje su prednosti portfelja?

Imate veću količinu sredstava, a želite mogućnost ostvarenja većeg prinosa od klasičnog oročenja? Želite optimizirati ukupni rizik imovine koje posjedujete?

Usluga je namijenjena osobama koje u skladu s vlastitim ciljevima i ograničenjima žele investirati u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na rok duži od godine dana radi ostvarivanja dodatnog prinosa.

Povjeravajući sredstva, klijenti prepuštaju brigu o ulaganju Banci koja se individualno brine o svakom pojedinom portfelju na dnevnoj bazi te konstantno traži mogućnosti povećanja prinosa na klijentov portfelj u skladu s unaprijed definiranim ciljevima i ograničenjima.

Prema dogovorenoj investicijskoj politici, klijent i Banka definiraju investicijsku strategiju na temelju koje se povjerena sredstva investiraju u različite financijske instrumente.

Banka kontrolira poštivanje limita, rizika i strategije ulaganjaZa financijsko savjetovanje obratite se HPB stručnom timu. te mjesečno, a po potrebi i češće, izvještava klijenta o kretanju vrijednosti pojedinih financijskih instrumenata s računa klijenta.

HPB svakodnevno radi analize te prati, alocira i realocira sredstva kojima upravlja za ime klijenta.

Koji su mi sve modeli portfelja dostupni?

Nudimo vam uslugu upravljanja portfeljem kroz nekoliko modela ulaganjaZa financijsko savjetovanje obratite se HPB stručnom timu., kreiranih sukladno individualnim preferencijama klijenta. U nastavku dajemo tri primjera takvih portfelja, od kojih je svaki informativnog karaktera te je moguća njihova prilagodba sukladno željama, ciljevima i potrebama klijenta.

Model niskog rizika

Dominantno ulaganje u instrumente tržišta novca (depoziti, komercijalni i trezorski zapisi) i dužničke vrijednosne papire (obveznice), s manjim dijelom ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i strukturirane proizvode.

Cilj modela niskog rizika je očuvanje realne vrijednosti uložene imovine.

PRINOS: kreiran za investitora s niskom tolerancijom spram rizika, usporediv je s drugim niskorizičnim ulaganjima (novčani fondovi, depoziti i sl.)

Model umjerenog rizika

Ulaganje kao kombinacija instrumenata sa fiksnim prinosom (npr. obveznice) i vlasničkih vrijednosnih papira (dionice) i strukturiranih proizvoda, te dijelom ulaganja u instrumente tržišta novca.

Cilj modela umjerenog rizika je povećanje vrijednosti uložene imovine uz umjereno izlaganje dioničkom tržištu.

PRINOS: kreiran za investitora sklonog umjerenom riziku, odnosno onima koji imaju određenu toleranciju na promjenu vrijednosti portfelja. Prinos varira kako povećanjem, tako i smanjenjem vrijednosti uloženih sredstava.

Model visokog rizika

Ulaganje namijenjeno investitorima s dužim vremenskim horizontom ulaganja. Model je usmjeren ulaganju gotovo cijelog iznosa u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i strukturirane proizvode u RH i u inozemstvu.

Cilj modela je ostvariti maksimalan dugoročni rast vrijednosti uložene imovine.

PRINOS: namijenjen je investitorima spremnima na preuzimanje više stope rizika i oscilacija u prinosu, u svrhu ostvarivanja potencijalno značajnijih prinosa na ulaganje.

Što trebam od papira?

Često postavljena pitanja

Investicijsko bankarstvo
Pružate li usluge trgovanja putem e-trade aplikacije?
Trgovati se može putem aplikacije Moj broker koja korisnicima omogućava direktno zadavanje naloga prema sustavu Zagrebačke burze kao i uvid u promete po računu i stanja portfelja.
Savjetuju li brokeri ulagače o isplativosti ulaganja u vrijednosne papire?
Brokeri ne savjetuju klijenta o isplativosti ulaganja u vrijednosne papire već ga upoznaju s trenutačnom ponudom i potražnom na tržištu, zatim s kretanjima cijena dionica te načinu pohrane i čuvanju vrijednosnih papira i novčanih sredstava klijenta.
Pružate li usluge kupoprodaje vrijednosnih papira na području BiH, Crne Gore i Makedonije?
Odjel brokerskih poslova HPB-a građanima i poslovnim subjektima nudi uslugu kupoprodaje vrijednosnih papira na području Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije. Građani zainteresirani za trgovanje vrijednosnicama na domaćem i stranim financijskim tržištima mogu se obratiti izravno Odjelu brokerskih poslova HPB-a na kontakt telefon 01 4888 222 ili na e-mail adresu brokeri@hpb.hr. Nakon inicijalnog kontakta ugovara se sastanak s brokerom s kojim možete razgovarati o svojim ulagačkim željama i mogućnostima. Osnovni uvjeti poslovanja na stranim financijskim tržištima su:
  • za trgovanje je potrebno sklopiti Ugovor o skrbništvu s Bankom i Ugovor o brokerskom posredovanju
  • za izradu Ugovora potrebna je preslika osobne iskaznice, MBG, OIB te preslika bankovne kartice
  •  za trgovanje nije uvjet imati bankovni račun u HPB-u