Portfelji

Investicijske odluke prepustite nama.

Portfelji su specijalizirana usluga HPB-a putem koje vaša novčana sredstva možete provjeriti Banci na upravljanje. Vaš investicijski savjetnik sukladno vašim preferencijama i željama oblikuje i upravlja vašim portfeljem.

Koje su prednosti portfelja?

Imate veću količinu sredstava, a želite mogućnost ostvarenja većeg prinosa od klasičnog oročenja? Želite optimizirati ukupni rizik imovine koje posjedujete?

Usluga je namijenjena osobama koje u skladu s vlastitim ciljevima i ograničenjima žele investirati u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na rok duži od godine dana radi ostvarivanja dodatnog prinosa.

Povjeravajući sredstva, klijenti prepuštaju brigu o ulaganju Banci koja se individualno brine o svakom pojedinom portfelju na dnevnoj bazi te konstantno traži mogućnosti povećanja prinosa na klijentov portfelj u skladu s unaprijed definiranim ciljevima i ograničenjima.

Prema dogovorenoj investicijskoj politici, klijent i Banka definiraju investicijsku strategiju na temelju koje se povjerena sredstva investiraju u različite financijske instrumente.

Banka kontrolira poštivanje limita, rizika i strategije ulaganja te mjesečno, a po potrebi i češće, izvještava klijenta o kretanju vrijednosti pojedinih financijskih instrumenata s računa klijenta.

HPB svakodnevno radi analize te prati, alocira i realocira sredstva kojima upravlja za ime klijenta.

Koji su mi sve modeli portfelja dostupni?

Nudimo vam uslugu upravljanja portfeljem kroz nekoliko modela ulaganja, kreiranih sukladno individualnim preferencijama klijenta. U nastavku dajemo tri primjera takvih portfelja, od kojih je svaki informativnog karaktera te je moguća njihova prilagodba sukladno željama, ciljevima i potrebama klijenta.

Model niskog rizika

Dominantno ulaganje u instrumente tržišta novca (depoziti, komercijalni i trezorski zapisi) i dužničke vrijednosne papire (obveznice), s manjim dijelom ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i strukturirane proizvode.

Cilj modela niskog rizika je očuvanje realne vrijednosti uložene imovine.

PRINOS: kreiran za investitora s niskom tolerancijom spram rizika, usporediv je s drugim niskorizičnim ulaganjima (novčani fondovi, depoziti i sl.)

Model umjerenog rizika

Ulaganje kao kombinacija instrumenata sa fiksnim prinosom (npr. obveznice) i vlasničkih vrijednosnih papira (dionice) i strukturiranih proizvoda, te dijelom ulaganja u instrumente tržišta novca.

Cilj modela umjerenog rizika je povećanje vrijednosti uložene imovine uz umjereno izlaganje dioničkom tržištu.

PRINOS: kreiran za investitora sklonog umjerenom riziku, odnosno onima koji imaju određenu toleranciju na promjenu vrijednosti portfelja. Prinos varira kako povećanjem, tako i smanjenjem vrijednosti uloženih sredstava.

Model visokog rizika

Ulaganje namijenjeno investitorima s dužim vremenskim horizontom ulaganja. Model je usmjeren ulaganju gotovo cijelog iznosa u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i strukturirane proizvode u RH i u inozemstvu.

Cilj modela je ostvariti maksimalan dugoročni rast vrijednosti uložene imovine.

PRINOS: namijenjen je investitorima spremnima na preuzimanje više stope rizika i oscilacija u prinosu, u svrhu ostvarivanja potencijalno značajnijih prinosa na ulaganje.

Što trebam od papira?

Često postavljena pitanja

Investicijsko bankarstvo
Pružate li usluge trgovanja putem e-trade aplikacije?
Trgovati se može putem aplikacije Moj broker koja korisnicima omogućava direktno zadavanje naloga prema sustavu Zagrebačke burze kao i uvid u promete po računu i stanja portfelja.
Savjetuju li brokeri ulagače o isplativosti ulaganja u vrijednosne papire?
Brokeri ne savjetuju klijenta o isplativosti ulaganja u vrijednosne papire već ga upoznaju s trenutačnom ponudom i potražnom na tržištu, zatim s kretanjima cijena dionica te načinu pohrane i čuvanju vrijednosnih papira i novčanih sredstava klijenta.
Pružate li usluge kupoprodaje vrijednosnih papira na području BiH, Crne Gore i Makedonije?
Odjel brokerskih poslova HPB-a građanima i poslovnim subjektima nudi uslugu kupoprodaje vrijednosnih papira na području Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije. Građani zainteresirani za trgovanje vrijednosnicama na domaćem i stranim financijskim tržištima mogu se obratiti izravno Odjelu brokerskih poslova HPB-a na kontakt telefon 01 4888 222 ili na e-mail adresu brokeri@hpb.hr. Nakon inicijalnog kontakta ugovara se sastanak s brokerom s kojim možete razgovarati o svojim ulagačkim željama i mogućnostima. Osnovni uvjeti poslovanja na stranim financijskim tržištima su:
  • za trgovanje je potrebno sklopiti Ugovor o skrbništvu s Bankom i Ugovor o brokerskom posredovanju
  • za izradu Ugovora potrebna je preslika osobne iskaznice, MBG, OIB te preslika bankovne kartice
  •  za trgovanje nije uvjet imati bankovni račun u HPB-u