eRačun

Brzina, točnost i očuvanje okoliša. Svoje račune i uplatnice zaprimajte i plaćajte gdje god se nalazili – jednostavno i sigurno.

Za što mogu koristiti eRačun?

Kako aktivirati uslugu eRačun?

 • Amis telekom d.o.o.
 • H1 Telekom d.d.
 • Optima Telekom d.d.
 • Tele2 d.o.o.
 • A1 d.o.o.
 • A1 Business solutions
 • Castrum Pula 97 d.o.o.
 • Čistoća d.o.o. Dubrovnik
 • Čistoća d.o.o. Varaždin
 • Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.
 • E.ON Energija d.o.o.
 • Eko Moslavina d.o.o.
 • Murvica d.o.o. Crikvenica
 • Energo Metan d.o.o. – Samobor
 • GKP Komunalac d.o.o. (Koprivnica) – račun za odvoz komunalnog otpada
 • GKP Komunalac d.o.o. (Koprivnica) – račun za plin
 • GKP Komunalac d.o.o. (Koprivnica) – račun za grobnu naknadu
 • Grad Poreč
 • Grad Pula – komunalna naknada i otkup stana
 • Grad Zabok – komunalna naknada i otkup stana
 • Gradska plinara Krapina d.o.o.
 • Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o.
 • HEP-Plin d.o.o.
 • Humplin d.o.o.
 • Hvarski vodovod d.o.o.
 • KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 • KDS d.o.o. Čakovec – pretplata KDS
 • Komunalac d.o.o. Biograd na moru
 • Komunalac d.o.o. Garešnica – račun za komunalne usluge
 • Komunalac d.o.o. Samobor
 • Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
 • Konaovsko komunalno društvo d.o.o.
 • Koprivnica opskrba d.o.o. – Račun za plin
 • Koprivnica plin d.o.o.
 • Koprivničke vode d.o.o.
 • Krakom d.o.o.
 • Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
 • Međimurske vode d.o.o.
 • MEPA STAN d.o.o za usluge
 • Parkovi Varaždin d.d.
 • Plinara Pula d.o.o.
 • PSA Financial d.o.o.
 • Pula Herculanea d.o.o. (čistoća Pula)
 • Ri-Stan d.o.o.
 • Rubini d.o.o.
 • RWE ENERGIJA d.o.o.
 • Trogir Holding d.o.o. – Odvoz komunalnog otpada
 • Trogir Holding d.o.o. – Parking
 • Trogir Holding d.o.o. – Grobarina
 • Unikom d.o.o. Osijek (čistoća Osijek)
 • Usluga Poreč d.o.o. (čistoća Poreč)
 • Varkom d.d.
 • Voda Garešnica d.o.o. – Račun za vodne usluge
 • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
 • Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o – vodne usluge
 • Vodovod Dubrovnik d.o.o.
 • Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka – račun za vodene usluge
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
 • Vodovod Labin d.o.o.
 • Vodovod Omiš
 • Vodovod Pula
 • Zagorski vodovod d.o.o.
 • Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina – održavanje groblja
 • Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina – odvoz kućnog otpada
 • Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina – plin
 • Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina – vodne usluge
 • Agram životno osiguranje d.o.o.
 • Allianz osiguranje d.d.
 • Croatia zdravstveno osiguranje d.d.
 • Generali osiguranje d.d.
 • KD Životno osiguranje d.d.
 • Merkur osiguranje d.d
 • Triglav osiguranje d.d.
 • Velebit osiguranje d.d.
 • Velebit životno osiguranje d.d.
 • Europapress holding d.o.o.
 • HRT
 • Lovrinac d.o.o. – račun za grobnu naknadu

Koje su prednosti za izdavatelje eRačuna?

Pomoć pri korištenju usluge eRačun

eRačun
Trebam li imati internetsko bankarstvo kako bih koristio uslugu eRačun?

Za aktiviranje usluge potrebno je imati ugovoreno HPB internetsko bankarstvo za fizičke osobe ili mobilno bankarstvo za fizičke osobe.

Je li izvršavanje naloga putem usluge eRačun jednako sigurno kao ostali oblici plaćanja?

Da, plaćanje računa putem usluge eRačun pruža visoku razinu sigurnosti zbog nemogućnosti isporuke računa na krivu adresu.

Koliko je usluga eRačun isplativija za korisnike nego, recimo, plaćanje u poslovnicama?

Aktivacija usluge i zaprimanje e-računa i e-uplatnica je besplatno, a naknade za plaćanje računa najniže su bankovne naknade, a jednake su onima za provođenje naloga putem internetskog i mobilnog bankarstva.

Što je eRačun?
Usluga koja korisnicima internetskog bankarstva ili drugih usluga on-line bankarstva koje podržavaju uslugu eRačuna omogućava primitak i pregled primljenih e-računa i e-uplatnica te plaćanje primljenih e-uplatnica.
Koje eRačune mogu primati?

Korisnik sam aktivira uslugu odabirom jednog ili više izdavatelja računa od kojeg želi zaprimati e-račune i e-uplatnice.