Za koje primatelje plaćanja mogu ugovoriti izravna terećenja?

Izravna terećenja možete ugovoriti kod sljedećih pružatelja usluga: Tele2, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski telekom d.d., Triglav osiguranje d.d., Adriatic Slovenica d.d., A1, Generali, Grawe, HEP.