Vrijedi li punomoć po tekućem računu?

Da. Sve punomoći po tekućim računima će se prebaciti na novi broj tekućeg računa u HPB-u migracijom.