U JABA-i sam imao SMS uslugu. Hoću li ju imati u HPB-u?

Da. SMS usluga Hrvatske poštanske banke će vam biti dostupna od 1. travnja 2019.