U HPB-u imam otvorenu štednu knjižicu pa me zanima mogu li koristiti uslugu internetskog bankarstva?

Uslugu HPB internetskog bankarstva mogu koristiti klijenti koji imaju tekući ili žiro račun u HPB-u. Usluga nije dostupna klijentima sa štednim računima.