Treba li se HPB kartica aktivirati po primitku?

Klijenti kartice ne trebaju sami aktivirati već će biti aktivirane automatskom procedurom od strane Banke 1. travnja 2019.