Treba li s beskontaktnom karticom postupati na poseban način?

Ne, ali pretjerano savijanje može dovesti do oštećenja antene smještene unutar kartice.