Treba li na HZMO prijaviti novi broj tekućeg računa?

Ne treba. Odradit će se automatizmom.