Što usluga internetskog bankarstva omogućuje svojim korisnicima i koje su naknade za njeno korištenje?

  • Jednostavan pregled (uvid u stanje svih računa kojih ste vlasnik ili opunomoćenik, pregled arhive prijenosa i ispis potvrde o izvršenom prijenosu, pregled arhive plaćanja i ispis potvrde o izvršenom plaćanju, pregled stanja i prometa po karticama, dohvat izvoda odabranog računa).
  • Brzo plaćanje (prijenosi sredstava s računa, plaćanje računa u zemlji i na SEPA području, zadavanje i pregled predložaka, prijevremena otplata troškova učinjenih Mastercard karticama i Visa na rate karticom, kupoprodaja deviza, kupnja GSM bonova, kupnja ENC bonova, ugovaranje police putnog osiguranja s Croatia osiguranjem, eRačun).
  • Dodatne mogućnosti (blokada kartica, kupnja, prodaja i prijenos udjela u fondovima HPB Investa, ugovaranje oročene štednje, mogućnost uplata rate stambene štednje u HPB Stambenoj štedionici, pristup sustavu e-Građani, pregled poslovnica i bankomata Banke, prikaz tečajne liste, zadavanje i pregled raznih financijskih i nefinancijskih zahtjeva, mogućnost odabira osnovnog računa za usluge plaćanja, odabir unosa platnog naloga putem forme ili HUB obrasca, odabir opcije slanja obavijesnog e-maila prilikom prijave na sustav, komunikacija sa službom za korisnike putem elektronske pošte, pregledavanje putem najpopularnijih preglednika).