Što upisujemo u referencu i jedinstveni identifikator za SEPA plaćanja?

Jedinstveni identifikator i referenca se koriste kod prekograničnih naloga, dužine su do 35 znakova. Jedinstveni identifikator zamjenjuje model i poziv na broj platitelja i obavezno je polje. Referenca zamjenjuje model i poziv na broj primatelja. Ovo nisu obavezna polja kod popunjavanja naloga.