Što treba učiniti s karticom JABA-e nakon aktivacije HPB kartice?

Aktivacijom nove HPB kartice, stara JABA kartica prestaje važiti te ju je potrebno prerezati preko magnetne trake i čipa.