Što mogu učiniti ako u izravnom obraćanju HPB-u ne riješim spornu situaciju?

Ako ni nakon razgovora s odgovornom osobom u HPB-u niste riješili nesporazum, tada predlažemo da uputite pisani prigovor/pritužbu HPB-u.