Što je to ček?

Ček je vrijednosni papir kojim izdavatelj čeka (trasant) daje nalog da se korisniku čeka (remitentu) isplati iznos koji je naveden na samom čeku.