Što je potrebno za pristup mobilnoj aplikaciji?

Za pristup mBankingu ili mTokenu putem mHPB aplikacije, potrebno je:

  1. predati pristupnicu u najbližoj poslovnici ili regionalnom centru Banke, u bilo kojem uredu Hrvatske pošte ili poštom na adresu:Hrvatska poštanska banka d.d.
    Direkcija digitalnog bankarstva
    Jurišićeva 4, 10 000 ZagrebPodnositelj zahtjeva svojim potpisom na pristupnici prihvaća Opće uvjete, ugovara korištenje usluge i potvrđuje točnost navedenih podataka. Pristupnicu možete preuzeti na stranici mHPB i ispuniti je direktno na vašem računalu.
  2. preuzeti aplikaciju mHPB na App Store-u ili Google Play-u.
  3. preuzeti aktivacijski kod u poslovnici ili regionalnom centru Banke i aktivirati mHPB unosom aktivacijskog koda i zadavanjem PIN-a.