Što je inozemni ček?

Inozemni ček podrazumijeva da je ček izdan izvan Republike Hrvatske, glasi na stranu valutu te je unovčiv u stranoj valuti.