Što je eRačun?

Usluga koja korisnicima internetskog bankarstva ili drugih usluga on-line bankarstva koje podržavaju uslugu eRačuna omogućava primitak i pregled primljenih e-računa i e-uplatnica te plaćanje primljenih e-uplatnica.