Što je eGotovina?

eGotovina je usluga mobilnog bankarstva koja korisnicima omogućava podizanje gotovog novca na bankomatu bez kartice. Za podizanje gotovog novca bez kartice potrebno je na mobilnom bankarstvu kreirati kod pod opcijom Podigni gotovinu bez kartice. Prethodno je potrebno odabrati račun terećenja te iznos za isplatu. Kreirani kod unosite u bankomat nakon čega slijedi isplata ranije odabranog iznosa.