Što ček mora sadržavati?

Ček mora sadržavati:

  • oznaku da je ček, napisanu u samom slogu isprave ili ako je ova izdana na stranom jeziku, izraz koji na tome jeziku odgovara pojmu čeka,
  • bezuvjetni uputu da se plati određena svota novca iz trasantovog pokrića,
  • ime onoga koji treba platiti (trasat),
  • mjesto gdje treba platiti,
  • oznaka dana i mjesta izdanja,
  • potpis onoga tko je ček izdao.