Što će se dogoditi s oročenom štednjom?

Oročena štednja prenosi se u HPB pod istim uvjetima koji su sklopljeni u JABA-i do dospijeća.