Što ako obrišem podatke ili deinstaliram aplikaciju?

U slučaju brisanja podataka ili deinstalacije aplikacije uslijed čega vas aplikacija traži novi aktivacijski kod, potrebno je isti zatražiti u najbližoj poslovnici Banke.