Što ako je prekinuta veza, a već sam počeo/la komunikaciju s bankarom?

U slučaju prekida veze, pokrenite novi zahtjev za kontakt s bankarom.