Pružate li usluge trgovanja putem e-trade aplikacije?

Trgovati se može putem aplikacije Moj broker koja korisnicima omogućava direktno zadavanje naloga prema sustavu Zagrebačke burze kao i uvid u promete po računu i stanja portfelja.