Posjedovao sam račun u Jadranskoj banci koji mi je migriran u Hrvatsku poštansku banku. U Jadranskoj banci nisam posjedovao JABAnet ili mJABA uslugu. Mogu li ju sada zatražiti?

Ukoliko prije migracije računa u Hrvatsku poštansku banku niste imali već ugovorenu uslugu JABAnet ili mJABA nećete ju moći ugovoriti/koristiti nakon 1. travnja 2019. Možete isključivo ugovoriti internetsko ili mobilno bankarstvo u Hrvatskoj poštanskoj banci.