Pokušavam se prijaviti na HPB internetsko bankarstvo, ali dobivam poruku: “Nevažeća jednokratna lozinka” iako upisujem lozinku koju sam kreirala kod prve prijave. U čemu je problem?

Za prijavu na HPB internetsko bankarstvo koristi se token/mToken koji generira jednokratnu zaporku.

Token: pod Serijski broj tokena unosite broj tokena koji se nalazi na njegovoj poleđini (broj se unosi bez crtica). Pod Jednokratna zaporka unosite brojčani slijed koji dobijete nakon što se prijavite na token (sa svojim PIN-om). Na upit tokena APPLI unesete broj 1.

mToken: Nakon pokretanja aplikacije (mHPB) na mobilnom uređaju potrebno je odabrati mToken te Prijavu u mToken, unijeti PIN i u glavnom izborniku odabrati opciju „Jednokratna lozinka – OTP“. Na ekranu će vam biti prikazani Serijski broj tokena i jednokratna lozinka OTP.